Signup / दर्ता

बोस्टन सप्ताह सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीहरूलाई धेरै सहयोगी हातहरूको आवश्यकता पर्दछ। हामीहरूलाई सात दिन सम्म दैनिक सप्ताह व्यस्थापन तथा अनुष्ठानहरू सम्पन्न गर्न थुप्रै स्वयंसेवकहरू अनि निमन्त्रित पाहुनाहरूलाई बस्ने तथा खाने ठाउँ उलब्ध गराउन सक्ने सेवकहरूको आवश्यता पर्दछ। आफूले दिन सक्ने सेवाका तथा अनुष्ठान सेवा लागि निम्न फारमहरू भरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

सप्ताहको कलश घर लैजानको लागि

बोस्टन सप्ताहमा प्रयोग गरिएका १ हजार ८ मध्ये कुनै कलश घर लैजान चाहनुहुन्छ भने यो फारम भर्नुहोस्। एक कलशको लगि $५१ दान दिनुहुन अनुरोध छ। कलश सप्ताहको अन्तिम दिन वितरण हुनेछ।
bostonsaptaha.org/kalash-takehome

स्वयंसेवा दिनका लागि

यो फारम भरेर आफ्नो नाम सप्ताहको सम्पर्क सूचीमा राख्नुहोस्। हामी छिट्टै तपाईंलाई फोन अथवा ईमेल मार्फत मद्दतका लागि सम्पर्क गर्ने छौं।
bostonsaptaha.org/volunteer

अनुष्ठान सेवा लिनको लागि

बोस्टन सप्ताहमा अनुष्ठान सेवाको लागि यो फारम भर्नुहोस्। सेवा मिती तथा थप जानकारीको लागि हामी छिट्टै सम्पर्क गर्ने छौं।
bostonsaptaha.org/request

अतिथी सत्कार दिनका लागि

सप्ताहमा आमन्त्रित अतिथिहरूलाई बस्ने, खाने तथा अन्य सेवा पुर्याउन सक्ने महानुभवहरूले यो फारम भरेर हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । हामी छिट्टै तपाईंहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौं।
bostonsaptaha.org/host

अविछिन्न ध्यान दर्ता

लोक कल्याण तथा हामी बिच अध्यात्म जागरण तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउनको लागि बोस्टन सप्ताहमा अविछिन्न ध्यान (Relay Meditation) को आयोजना हुनेछ। ध्यानमा सहभागी हुनको लागी यो फारम भरेर हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
bostonsaptaha.org/meditation

Youth Volunteer Registration

Please use this form to register youth volunteers.