Schedule / कार्यतालिका

 Sunday, August 6
 10:00 – 12:30 PM  Kalash Yatra and Jhanki  कलश यात्रा तथा झाँकी
1:00 – 2:30 PM Inauguration  उद्घाटन
 3:00 – 6:00 PM  Bhagwat Pravachan  भागवत प्रवचन
 6:00 – 7:00 PM  Break for Prasad  प्रसाद ग्रहण
 7:00 – 9:30 PM  Bhagwat Pravachan  भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali  आरती तथा पुष्पाञ्जलि
 Monday, August 7
 12:30 – 3:00 PM  Introduction to Buddhism and Buddha’s Story  बुद्ध कथा तथा बौद्ध धर्म परिचय
 3:00 – 6:00 PM  Bhagwat Pravachan  भागवत प्रवचन
 6:00 – 7:00 PM  Break for Prasad  प्रसाद ग्रहण
 7:00 – 9:30 PM  Bhagwat Pravachan  भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
 Tuesday, August 8
 12:30 – 3:00 PM Practicing Buddha Teachings in Daily life / Meditation बौद्ध शिक्षाको दैनिक प्रयोग / ध्यान
  3:00 – 6:00 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
  6:00 – 7:00 PM Break for Prasad  प्रसाद ग्रहण
  7:00 – 9:30 PM Bhagwat Pravachan  भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
Wednesday, August 9
12:30 – 3:00 PM Bauddha Chanting / Pooja लामा पाठ / पूजा
3:00 – 6:00 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
6:00 – 7:00 PM Break for Prasad प्रसाद ग्रहण
7:00 – 9:30 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
Thursday, August 10
12:30 – 3:00 PM Bajrayana Guruju Pooja बज्रयान गुरुजु पूजा
3:00 – 6:00 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
6:00 – 7:00 PM Break for Prasad प्रसाद ग्रहण
6:15 – 7:00 PM Sai Bhajan साई भजन
7:00 – 9:30 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
Friday, August 11
12:30 – 3:00 PM Kiraat / Limbu Pooja किराँत / लिम्बू पूजा
3:00 – 6:00 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
6:00 – 7:00 PM Break for Prasad प्रसाद ग्रहण
7:00 – 9:30 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
 9:30 – 10:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
Saturday, August 12
8:00 – 3:00 PM Anusthan अनुष्ठानहरू
12:00 – 1:00 PM Break for Prasad प्रसाद ग्रहण
3:00 – 6:00 PM Bhagwat Pravachan भागवत प्रवचन
6:00 – 7:00 PM Lakhbatti, Aarati, Hawan लाखबत्ती, हवन
 7:00 – 8:00 PM  Aarati & Pushpaanjali आरती तथा पुष्पाञ्जलि
8:00 – 10:00 PM Bhajan, kirtan and celebration भजन, कीर्तन तथा उत्सव
Rituals done on the last day: अन्तिम दिन गरिने अनुष्ठानहरू
Samuhik Bratabandha सामुहिक ब्रतबन्ध
Gunyu Choli गुन्यु चोली
Laakh Batti लाख बत्ती
Chaurasi Pooja चौरासी पूजा
Tula Daan तुला दान
Dash Daan दश दान
Other Programs अन्य कार्यक्रमहरु
Relay Meditation:
Ongoing everyday with all other programs
रिले मेडिटेशन:
प्रत्येक दिन अन्य सबै कार्यक्रमहरुको साथमा
Rudri and Chandi Paath:
Ongoing everyday with Bhagawat Pravachan
रुद्री तथा चण्डी पाठ:
प्रत्येक दिन भागवत प्रवचन को साथमा
Iskcon Bhajan:
With Kalash Yatra on the first day
इस्कोन भजन:
कलश यात्रा को साथमा, प्रथम दिन

सप्ताहको आवधिभरी सात दिन नै महाप्रसाद कुनैपनि बेला उपलब्ध हुने छ।