ब्रत समापन

विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गर्दै आएका र ब्रत लिंदै आएका भक्तहरूलाई आफ्नो ब्रत समापन गर्ने आर्थात् साज्ञे गर्नका लागि बोस्टन सप्ताह २०१७ एक अत्यन्त उपयुक्त र सान्दर्भिक अवसर हो।

ब्रत समापन गर्ने दिन: अगस्त १२, शनिबार

सुझाव दिएको दान रकम: $१५१