लामा पाठ

कुनै अदृश्य वा दृश्य शक्तिले दिएको दुख वा समस्या निवारणका लागि तान्त्रिक विधि वा नियमपूर्वक गरिने पूजापाठ वा धार्मिक ग्रन्थ वाच्ने कामलाई लामा पाठ भनिन्छ । विशेषतः यो बौद्ध परम्परामा प्रचलित छ ।
लामा पाठमा देवी देवतालाई भाक्ने गरिन्छ । यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आत्मिक शान्ति मिल्ने र उसको रोग वा समस्या निराकरण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
लामा पाठ गर्ने गुरूहरू:
Lama Konchok Sonam
Geshe Ngwang Tenley
Ven. Bhante Dr. Pragyaloka