कलशयात्रा तथा झाँकी प्रदर्शनी

थप फोटोहरूको लागि यहाँ जानुहोस्। http://www.purnamalla.com/Boston-Saptaha-2017/Kalash-Yatra/