बोस्टन सप्ताहको तयारी

बोस्टन सप्ताह मूल आयोजक समिति हाल सप्ताह आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ। हालसम्म उक्त समितिले निम्न कामहरू गरिसकेको छ। आयोजना स्थलको चयन आयोजक उपसमिति हरूको निर्माम तथा कामको बाँडफाँड वेवसाईट निर्माण तथा आवश्यक विषयवस्तुको निर्माण ईलेक्ट्रोनिक फारमहरू मार्फत स्वयंसेवक तथा अनुष्ठान सेवा दर्ता सम्पर्क डेटाबेस सोसल मिडियामा प्रचार प्रसार प्रिन्ट मिडियाको लागि पोस्टर डिजाईन आयोजक समिति … बोस्टन सप्ताहको तयारी पढ्न जारी राख्नुहोस्