बोस्टन सप्ताहको तयारी

बोस्टन सप्ताह मूल आयोजक समिति हाल सप्ताह आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ। हालसम्म उक्त समितिले निम्न कामहरू गरिसकेको छ।

  • आयोजना स्थलको चयन
  • आयोजक उपसमिति हरूको निर्माम तथा कामको बाँडफाँड
  • वेवसाईट निर्माण तथा आवश्यक विषयवस्तुको निर्माण
  • ईलेक्ट्रोनिक फारमहरू मार्फत स्वयंसेवक तथा अनुष्ठान सेवा दर्ता
  • सम्पर्क डेटाबेस
  • सोसल मिडियामा प्रचार प्रसार
  • प्रिन्ट मिडियाको लागि पोस्टर डिजाईन

आयोजक समिति हरेक हप्ता आईतबार कामहरूको योजना तथा निर्णयको लागि भेट्ने गर्दछ।